top of page

KAEVETÖÖD

Meie kogenud oskustöölised tagavad teile kvaliteetselt ja põhjalikult teostatud kaeveteenused ja sanitaartehnilised lahendused.

Pinnase- ja kaevetööd
 • Kaevetööd

 • Kopatööd

 • Välistrasside ehitus

 • Kallurteenus

 • Laadimistööd   

 • Haljastus   

 • Teetruubi rajamine kraavidele    

 • Lumekoristus (tänavad, katused)

Sanitaartehnilised tööd
 • Torustike paigaldus

 • Välistrasside ehitus

 • Veevärgitööd

 • Sanitaartehnilised tööd

 • Torutööd

 • Veepuhastusseadmete paigaldus

 • Maa-aluste puurkaevupumplate paigaldus

 • Liitumine

Pinnasetäited
 • Pakume liiva, kruusa ja mulda. Samuti müüme paekivikillustiku erinevaid fraktsioone.

 • Meilt ostes on pinnasetäite transport Teile sobivasse kohta soodsam.

Loodus- ja betoonkivist sillutised

Platside ettevalmistustööd ja paigaldus.

Meie kogenud ja pikaajalised koostööpartnerid tagavad Teile kvaliteetselt teostatud parklad, kõnniteed jm loodus- ja betoonkivist tehtud alused.

 • Kartanokivi

 • Kloostrikivi

 • Kõnnitee plaat

 • Kõnnitee äärekivi

 • Külakivi

 • Murukivi

 • Murutee äärekivi

 • Mõisakivi

 • Ringikivi

 • Sõidutee äärekivi

 • Talukivi

 • Unikivi

 • Vihmaveerenn

 • Vihmavee püüdja

Ehitusmasinate rent
 • Meie valikus on erinevad kaevetööde teostamiseks vajaminevad ehitusmasinad ja tööriistad, samuti teetöödeks vajalikud töö- ja mõõteriistad. Materjalide ja pinnase transpordiks tõstukiga veomasinad.

 • Kopplaaduri, ekskavaatori ja laaduri rent koos juhiga.

Konsultatsioon
 • Kaevetöid hõlmav konsultatsiooniteenus meilt. Kui mistahes tehniline küsimus jääb arusaamatuks, võtke meiega julgelt ühendust. Vajadusel kaasame asjatundjaid ja spetsialiste nii keskkonna kui ka ehituse valdkonnast. 

 • Abistame sanitaarvõrgustike korraldamisel ja planeerimisel.

Hinnapoliitika

Täpne kaevetöid hõlmav teenuse maksumus ja hinna kujunemine sõltub tarnevõimalustest ja tellimuse mahust. 
Töid teostatakse tellijale sobival ajal.
Hindadele lisandub 20% käibemaks.

Garantii

 

Tehtud töödele kehtib meiepoolne garantii. Materjalide õiguslik tootjapoolne garantii kehtib Euroopa Liidu poolt sätestatud tingimustel kaks aastat, sh kui tootja pole määranud teisiti.

Garantiiajal ilmnenud puudused oleme kohustatud kõrvaldama omal
kulul mõistliku aja jooksul või lepingus sätestatud tähtaja jooksul.

 

​Garantiitööde hulka ei kuulu

 • hariliku kulumisega seotud tööd ega selliste puuduste kõrvaldamine, mis tulenevad hooldus- või kasutusjuhendite
  rikkumisest, ehitise või seadmete mittesihipärasest kasutamisest vm asjaoludel.

 • vääramatu jõu poolt tekitatud asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu/selle tagajärje ületaks. 
  Vääramatuks jõuks ei ole asjaolu, mis on teisele poolele sisuliselt omistatav. Kui pooled on lepingus täpsustanud vääramatu jõu asjaolud või esitanud vastava loetelu, lähtutakse vääramatu jõuga seoses poolte täiendavast kokkuleppest.

Rendi tingimused

Masinate ja ehitusseadmete rendi arvestus algab alates väljaandmisest ja lõpeb tagastamisel.

Masinad ja/või ehitusseadmed peavad olema tagastatud samasuguses seisukorras, nagu need olid enne rendile andmist (puhtad, töökorras). Vastasel juhul on klient kohustatud tasuma lisatasu masina või seadme puhastuse ja/või remonttööde eest.

bottom of page