top of page

KAEVETÖÖDE LISAINFO

Meie väärtustame Teie aega! Siit leiate vastuse enamlevinud küsimustele. Tasub pilgu peale heita, sest peidus on ka mõned väärtuslikud nõuanded.
 • Kanalisatsioon on umbes. Mida teha?
  Kanalisatsiooniummistuse likvideerimiseks on abiks majasisese kanalisatsioonitorustiku survepesu. Kergematest ummistustest (aeglasem äravool või mulksuvad helid kanalisatsioonis) võib jagu saada leebemaid meetodeid kasutades, nt valamupump, keemilised torupuhastusvahendid või kanalisatsiooni puhastustross. Kasuks tuleb ka haisuluku puhastamine. Kanalisatsioonitorude sisepindadele koguneb pika aja jooksul mustus. Regulaarne hooldus aitab ennetada ummistusi!
 • Maapinnale on tekkinud märg ala.
  Tegu võib olla veetrassi purunemise või lekkega. Olukorrale annab ülevaate probleemse koha lahtikaevamine.
 • Soovin rajada tiiki. Mida selleks tegema peaksin?
  Tiigi rajamise plaani peab kooskõlastama kohalikus omavalitsuses, lisaks tuleb taotleda ehitusluba. Nõuetekohane ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt tiigi asukoha skeemi, plaani ja läbilõike jooniseid. Juhul, kui tiigi loomine võib mõjutada olemasolevaid kuivendussüsteeme, tuleb hankida kooskõlastused maaparandusbüroost ja naabermaaomanikelt. Tiik ei tohiks kahjustada olemasolevaid loodusväärtuseid. ​ Huvitavat lugemist leiab alltoodud lingilt "Tiigi ja märgala rajamine": www.digar.ee/arhiiv/et/download/22982
 • Mis asi on maaküte?
  Maaküttest ja selle kasulikkusest loe lähemalt Maakütte infoportaalist. Sealt saab mitmekülgset ja sõltumatut teavet maasoojuspumpadest. Sisene Maaküte.ee infoportaali: www.maaküte.ee
 • Puudub võimalus liituda üldkasutatava kanalisatsioonivõrguga. Millised võimalused mul on?
  Alternatiiviks on septiku paigaldus. Septikuid kasutatakse heitvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks. Mahte on erinevaid, sõltuvalt inimeste arvust elamus. Heitvee pinnasesse imbumine on loomulik ja enamlevinud tõhus alternatiiv kanalisatsioonivõrguga liitumisele. Küsi septikute ja imbväljakute rajamise kohta täiendavat lisainformatsiooni meilt.
 • Kas oma krundilt tohib sademe- ja drenaaživeed juhtida üldkasutatavasse kanalisatsiooni?
  Selline tegevus on karistatav ja rangelt keelatud. Selleks, et leida võimalusi antud probleemi lahendamiseks, võtke meiega ühendust ja räägime küsimusest lähemalt.
 • Kaevelubade võtmine omavalitsusest on aeganõudev ettevõtmine. Kas kuidagi kiiremini ei saaks?
  Jäta liikluskorralduste ja kooskõlastuste tegemine Telia , Elektrilevi või Maanteeametiga meie teha. Kasulik info neile, kes väärtustavad oma aega.
 • Kuidas saaksin teada oma tarbevee vastavust joogivee normidele?
  On võimalik tellida veeproovi analüüs. Vastuse veekvaliteedi kohta saate laboris teostatud veeanalüüsi põhjal (mangaani-ja rauasisaldus, veekaredus jm).
 • Milleks on vaja vett analüüsida?
  Vees sisalduvad kahjulikud ained (keemilised ohutegurid) on värvitud ja lõhnatud. Nt kõrge fluoriidide sisaldus joogivees põhjustab hambafluoroosi. Ebameeldiv maitse ja lõhn. Vee kvaliteedile on kehtestatud rahvusvahelised või riigisisesed normid. ​Erinevad bakterid.
 • Vee karedus ja tervis?
  Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisoolad. Optimaalset üldkaredust joogivees peetakse 4,0–8,0 mg-ekv/l, Reiu Joogiveetöötlusjaamast väljuva joogivee üldkaredus on 5 mg-ekv/l. Vee karedusega on seotud palju probleeme: katlakivi veekeetjates, pesumasinates, boilerites. Samuti väheneb pesupulbri ja seebi toime pesemisel. ​ Pärnu Vesi ja sellega seotud küsimused: parnuvesi.ee/ettevottest/joogivee-kvaliteedinaitajad Inimese tervisele on pehmendatud või deioniseeritud joogivesi mittesoovitav, mille üldkaredus on alla 3,0 mg-ekv/l. Võib põhjustada tõsiseid terviserikkeid.
Meelespea: kraavide ja truupide puhastamine

Kontrollige kraavide ja truupide tõhusust. Siin mõned videoklipid Sindi linnas tehtud kraavide ja truupide puhastamisest. Mõned truubid, mis kaamera ette ei jäänud olid praktiliselt kinni kasvanud.

Riskid, millega tasub arvestada

Mõned lühikesed kaadrilõigud Pärnumaal toimunud kanalisatsiooni ja vee liitumisel ilmnenud maapinna iseärasustest. Vesiliivane pinnas tekitas paarimeetrise kavandatud kaeviku asemel kümnemeetrise läbimõõduga augu.
Riskid võivad tekkida siis kui majad on üksteisele lähedal. Kliendid peavad üldjuhul arvestama lisakuludena ka nn varraste kasutamisega, mis imavad pinnasest suurema osa veest välja enne kaevetööde teostamist.

bottom of page